Dressyrdomare

Marianne är dressyrdomare tar gärna domaruppdrag upp till MSV B dressyr
– Msv B Domare i dressyr
– Överdomare i dressyr
– Domare Dressyrryttartest

Pris:
Regional tävling: 225 kr/timme ( från dörr till dörr)
Nationell tävling: 250 kr/timme ( från dörr till dörr)

Arvode utbetalas med aktuellt belopp på aktuell nivå och tidsåtgång. Tidsåtgång räknas från 30 minuter innan första start till 30 minuter efter sista start för dagen, samt restid mellan hemmet och tävlingsplatsen tur och retur. Moms ingår i angivet maxbelopp. Inga sociala avgifter, inget skatteavdrag, ingen kontrolluppgift. Variant på resa: Reseersättning kan utbetalas istället för restid och ska rymmas inom totalbeloppet.