Priserna gäller from 2021-12-15

  • Mockning, inkl höpåsar och kraftfoder 150 kr/dag
  • Mockning hage 50 kr/dag


Varje hästägare lägger själv in nytt strö. Varje hästägare kör själva ut sin bädd vid behov.

  • Promenera med häst 150 kr/15 min
  • Transportparkering 100 kr/månad
  • Ridning av din häst av Marianne eller Kenth, 600 kr inklusive iordninggörande.
  • Tömkörning av häst 500 kr.


Bokas dag innan via mess till Marianne eller Kenth, och görs i mån av tid