Träning och Mentorskap

Under våren -20 fick man söka till ett mentorprogram som tränare, dvs vi som C-tränare fick välja en mentor bland […]

B-tränarutbildning

Marianne är antagen och kommer att påbörja B.tränarutbildningen i oktober 2020, på Strömsholm.