Diplomerad B-tränare i dressyrCategories:

Under vintern har jag gått B-tränarutbildning, och gjort ett examensarbete om galoppombyten det blev utdraget på grund av pandemin men under våren kunde vi genomföra praktiken och  slutprovet så nu har jag äntligen fått besked om att jag är Diplomerad B-tränare i dressyr.

Utdrag från Ridsportsförbundet

Diplomerad B-tränare
Det övergripande målet är att B-tränaren ska ha kompetens att med iakttagande
av ett gott horsemanship och i enlighet med ridsportens värdegrund (t.ex. Code
of Conduct och ridsportens ledstjärnor), på ett självständigt och yrkesmässigt
sätt, som tränare, kunna utbilda, såväl hästar som ryttare/kuskar, från och med
3-årstest till och med första steget i svår klass.

B-tränaren ska kunna upprätta lång- och kortsiktiga utbildnings- och
tävlingsprogram för ekipage, bedöma och ge råd vad gäller hästars lämplighet,
kondition, hälsa och status, coacha ekipage inför och under tävling samt kunna
utvärdera såväl uppnådda som uteblivna tävlingsresultat.

B-tränaren ska – främst till elever och deras medhjälpare/föräldrar förmedla,
kunskaper vad gäller säkerhet, regelefterlevnad, och ett korrekt uppträdande mot
funktionärer, medtävlare och hästar på tävlings- och träningsplatser.
B-tränaren ska kunna råda och vägleda mindre erfarna och yngre
tränarkollegor.

 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *